Jako nazwę użytkownia należy podać tylko login, a nie cały adres e-email.